Tarieven

Opvangprijs


Kinderopvang ’t Madeliefje past het systeem voor inkomenstarief toe. Dat wil zeggen dat de prijs wordt bepaald in functie van het inkomen en de gezinssamenstelling. Op het attest inkomenstarief staat het bedrag dat per gereserveerde opvangdag betaald moet worden. Dit bedrag geldt ook voor extra overeengekomen opvangdagen.

Het tarief voor dagopvang hangt af van de verblijfsduur van het kind in de opvang:

Dagopvang minder dan 5 uur:60% van het IKT
Dagopvang van 5 tot 11 uur:100%van het IKT
Dagopvang van meer dan 11 uur:             160%van het IKT

Toeslagen


Voor bepaalde producten / diensten worden toeslagen aangerekend. Deze zijn steeds conform de bepalingen van het Agentschap Opgroeien. Meer info hierover staat vermeld in het huishoudelijk reglement.