Onze doelstelling

Onze doelstelling steunt op drie pijlers: de kinderen, de ouders en het team.

Kinderen begeleiden doorheen de eerste levensfase is onze prioriteit. Deze fase is een cruciale periode voor de ontwikkeling van een kind omdat daar de basis van hun persoonlijkheid en hun identiteit wordt gelegd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed voelt. Aandacht geven aan het fysieke en emotionele welbevinden is daarom onze missie.

Ouders spelen de belangrijkste rol in het opvoeden van hun kind. Wij respecteren de opvoeding van de ouders en zetten die in onderling overleg voort. Als kinderopvang streven we naar een voortdurende dialoog met de mama’s en papa’s.

Ons team bestaat uit gediplomeerde kindbegeleiders die zich elke dag ten volle inzetten voor de kindjes. Goede kinderopvang vraagt reflectieve medewerkers die bereid zijn te leren van elkaar. Door teamvergaderingen te organiseren, stimuleren we onze kritische kijk. We scholen ons regelmatig bij om onze kennis te verrijken en onze professionaliteit te waarborgen.