Ouderparticipatie

Heen- en weermapje


In ons kinderdagverblijf hebben we er voor gekozen om te werken met een heen- en weermapje. Elk kindje dat bij ons naar de opvang komt, heeft zijn persoonlijk mapje. Hierin kunnen ouders informatie schrijven over hun kindje. De kindbegeleiders vullen gedurende de dag het heen – en weermapje aan met informatie over het kindje in de opvang: hoe heeft het geslapen, gegeten, … Daarnaast schrijven we ook telkens iets over de ontwikkeling, het welbevinden of de betrokkenheid van die dag. Iets wat ons is opgevallen, hoe het kindje omgaat met andere kinderen, hoe de zindelijkheidstraining gaat, heeft het kindje een nieuw woord geleerd, ….

Oudergesprek


Sinds enkele jaren hanteren we in ons kinderdagverblijf een kindvolgsysteem, genaamd Ziko-Vo. Ziko-Vo richt zich vooral op het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen maar ook op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Jaarlijks vullen we een portret in op basis van onze bevindingen na verschillende observaties. We organiseren daarna een oudergesprek met dit portret als leidraad.
Dit gesprek vindt plaats rond de leeftijd van 18 maanden en een laatste wanneer het kind naar school gaat. Een oudergesprek is geen verplichting.

Gezinsactiviteit


Jaarlijks organiseert ons kinderdagverblijf een activiteit voor het hele gezin. Dit kan een wandeling zijn, een Vlaamse Kermis, een brunch, een workshop … We proberen zo veel mogelijk te variëren. Tijdens deze gezinsactiviteit beleven ouders niet alleen een leuke tijd met hun kind(eren) maar leren ze elkaar en de kindbegeleiders ook beter kennen. Gezelligheid gegarandeerd tijdens onze activiteiten!

Foto’s delen


Omwille van de wet op de privacy worden er geen herkenbare foto’s van kinderen openbaar geplaatst. We maken gebruik van een gesloten facebookgroep om foto’s met ouders te delen. De kinderopvang nodigt de ouders uit voor deze groep. Wanneer het kind naar school gaat worden de ouders ook weer verwijderd uit de groep.