Onze visie

Onze visie is  gebaseerd op onze doelstelling. De eerste levensjaren van een kind zijn de fundamenten van hun verdere leven. Onze kinderopvang bekijkt de ontwikkeling van de kindjes als een geheel. Dit betekent dat zorgactiviteiten en pedagogische activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden in onze activiteiten verschillende ervaringsgebieden aan zodat meerdere aspecten van de ontwikkeling aangesproken worden. Welbevinden en betrokkenheid zijn de basis van onze pedagogische kwaliteit. Op deze manier kunnen we zicht krijgen op de ontwikkelingsprocessen van elk kind en daar gepast op inspelen.

We bieden een kindvriendelijke en huislijke omgeving aan zodat kinderen in alle veiligheid kunnen ontdekken en ontplooien. In de eerste levensjaren hebben ze vooral behoefte om te experimenteren. We organiseren verschillende activiteiten aan om hierin tegemoet te komen. Het eindresultaat is voor ons niet van belang. Waar het om gaat, is de beleving die het kind heeft gehad.

Natuurbeleving is ook een belangrijk onderdeel in onze visie. Wetenschappelijk onderzoek toont dat kinderen die veel buitenspelen gezonder en gelukkiger zijn. Natuurervaringen stimuleert de creativiteit en maakt kinderen zelfstandiger. We gaan bijna dagelijks met de kindjes naar buiten om ze te laten kennismaken met echte dieren, groei van planten, regendruppels, seizoenen,… Wij zorgen natuurlijk voor aangepaste kledij. In de natuur valt er heel veel te ontdekken. Natuurelementen worden ook regelmatig aangeboden in activiteiten.

Iedere ouder wil het beste voor zijn/haar kindje. Ouders delen hun opvoeding met onze kinderopvang en dat is een grote stap. Het is ons doel om samen te streven naar het beste voor elk kind. Communicatie en overleg zijn dan ook belangrijke pijlers in deze visie.

Kindbegeleiders zorgen voor een warm contact tussen de kindjes onderling en hebben een voorbeeldfunctie naar omgang, taalgebruik, tafelmanieren, … Ze hebben aandacht voor de groep en voor elk kind individueel. Het kind wordt door hen begeleid in zijn eigen ontwikkeling en krijgt de kans te ontplooien op eigen tempo.